Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002Export Pdf Editare CV
       
Curriculum Vitae    
       
Informatii personale      
Nume familie / Prenume     Lepădatu Constantin
Email     lepadatuc@gmail.com
Nationalitate     Romana
Data nasterii     1991-10-06
Sex     M
Loc de munca vizat / Domeniu ocupational     Jurnalism
Experienta profesionala      
Perioada     01-08-2010 31-07-2013
Functia sau postul ocupat     Practica Jurnalistica
Activitati si responsabilitati principale     Student grup tinta in cadrul proiectului "VEHMED - Vehicule media pentru formarea abilitatilor practice, televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti", POSDRU 90/2.1/S/64002.
Nume     IS UDG Galati Student Media SRL Bld. Galati, Nr. 3 Galati 800654 Romania
Tipul activitatii sau sectorul de activitate     Jurnalism
Educatie si formare      
Perioada    
Calificarea / diploma obtinuta    
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite     Jurnalism
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare     Universitatea Danubius Institutie Invatamant Universitar Bld. Galati, Nr. 3 Galati
Nivelul in clasificarea nationala sau internationala    
Aptitudini si competente personale      
Limba materna     Romana
Limba Straina    
Autoevaluare     Intelegere Vorbire Scriere  
Nivel European     Ascultare Citire Participare la conversatie Discurs oral    
     
Competente si abilitati sociale    
Competente si aptitudini organizatorice    
Competente si aptitudini tehnice    
Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului    
Competente si aptitudini artistice    
Alte competente si aptitudini    
Permis de conducere     B
Informatii suplimentare    
Anexe    


Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei